Tuesday, 13 September 2011

TOP 10 MOST CORRUPT COUNTRIES

kedudukan ke :
168. Angola


168. Equatorial Guinea


170. Burundi


171. Chad

172. Sudan


172. Turkmenistan


172. Uzbekistan

175. Iraq


176. Myanmar


176. Afghanistan


178. SOMALIA!!!

Source: Transparency International, 2009. Web: www.transparency.org.

jika dilihat pada kedudukan negara miskin/tidak selamat penuh dengan korupsi ialah negara ISLAM. negara Islam yang KAYA dengan sumber alam, seperti minyak dan sebagainya, di manakah kekayaan itu berada sekarang?

Daripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah  SAW bersabda;

"Hampir tiba suata masa di mana bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka".

Maka salah seorang sahabat bertanya "Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?"

Rasulullah SAW menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah SWT. akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah SWT akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan"'.

Seorang sahabat bertanya, "Apakah wahan itu hai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Cinta pada dunia dan takut pada mati".

(H.R. Abu Daud)

hanya sebuah renungan bersama.

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahawa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada di dalam ketakutan, menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mem­per­sekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) ini maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (An-Nuur, 24:55)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...